Sklízecí mlátička CLASS TUCANO 440 Sklízecí mlátička CLASS TUCANO 440 Traktor Massey Ferguson typ MF 8450 -4 Dyna – VT Austro Traktor Massey Ferguson typ MF 8450 -4 Dyna – VT Austro

O nás

Obchodní společnost ROSA COELI, s.r.o. se od svého založení zabývá zejména zemědělskou rostlinnou výrobou a provozováním ubytovacího zařízení v Dolních Kounicích. V současné době obhospodařuje více jak 260 ha zemědělské půdy. Společnost ROSA COELI, s.r.o. velice úzce spolupracuje také se zemědělským družstvem Pojihlavan, družstvo, které hospodaří s výměrou cca 600 ha půdy. Obě společnosti se zaměřují převážně na pěstování technických plodin: pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, řepka olejka, slunečnice, kukuřice, světlice barvířská, proso, peluška, hořčice apod. Od roku 2004 se společnost ROSA COELI, s.r.o. zaměřila na pěstování jahod. Jahodárna Bratčice se nachází ve vytěženém prostoru pískovny Bratčice, kde je každoročně prováděn stále žádanější tzv. samosběr jahod.

Traktor Zetor Proxima Z 84-21 Traktor Fastrac TOKO JCB 186-65

Veškeré agrotechnické práce vyjma kombajnové sklizně, kterou si zajišťujeme vlastní sklízecí mlátičkou CLAAS TUCANO 440 pro nás provádí spřízněná společnost PHAR LAP, s.r.o., která je vybavena zemědělskou technikou pro komplexní agrotechnické práce. Sídlo společnosti PHAR LAP, s.r.o. se nachází v Němčičkách, v zemědělském středisku „Dvorek“, kde má v současné době i naše společnost pronajaty kancelářské prostory. V areálu podnikají další firmy: WORLD COMMERCE, s.r.o. - výroba palet, HOMMAR - půjčovna nářadí, SHYPOT, družstvo – pracovní agentura, Agropol Mikulov – vinařství, Štěrkopísek Bratčice, s.r.o. - autodoprava, Pojihlavan, družstvo – zemědělská výroba. Mimo zmíněné zemědělské středisko, společnost vlastní stáj pro chov koní v Pravlově, která je v současné době pronajata paní Lence Klímové, která zde úspěšně provozuje chov, ustájení, výcvik koní a jezdců www.jizdanakoni.cz.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte!